Atskool header afbeelding

Pagina inhoud

Algemene voorwaarden

Wanneer je met AtSkool in zee gaat gelden de volgende algemene voorwaarden. Neem ze goed door en laat het ons weten als er iets niet duidelijk is.

Bij deze ga je akkoord en ben je je bewust van de bijkomende voorwaarden en condities van derde partijen die betrokken zijn bij het afnemen van een service van AtSkool. In het geval je akkoord gaat laat je zien dat je bekend bent met de voorwaarden en condities, dat je ze begrijpt en dat je snapt dat jij alleen verantwoordelijk bent voor het nagaan van deze afspraken. Je mag ons altijd om hulp vragen indien je de voorwaarden en condities van AtSkool of derde partijen niet begrijpt. AtSkool kan in geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld bij het verkeerd begrijpen of negeren van zowel de voorwaarden van AtSkool als van de voorwaarden en condities van derde partijen. De meest recente versie van de voorwaarden en condities staan altijd op www.atskool.nl. Wees ervan bewust dat deze soms kunnen wijzigen. Hiervan doen wij uiteraard melding bij aangemelde studenten. 

Art. 1: Definities

1.1 AtSkool; de organisatie die advies geeft en bemiddelt tussen de student en derde partijen om tot een overeenkomst te komen en de benodigde service te bieden.
1.2 De participant; de student die AtSkool inschakelt om een studie in het buitenland te vinden. Indien de participant onder de 18 jaar oud is, zullen de ouders of aangewezen voogd een formulier moeten ondertekenen. Met het tekenen van dit formulier geven de ouders aan bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden en condities van AtSkool.
1.3 Derde partij; de school, universiteit of andere instantie die de cursussen/opleidingen aanbiedt.

Art 2: Overeenkomst en inschrijvingen

2.1 AtSkool opereert als bemiddelingsorganisatie en faciliteert overeenkomsten tussen participanten en derden. AtSkool draagt zorg voor boekingen en reserveringen bij derde partijen. De uitvoering van elk deel van deze overeenkomst is afhankelijk van overeenkomsten bij de derde partijen. AtSkool draagt geen zorg voor vluchtboekingen en appartementen/huisvesting, mits dit anders is aangeboden.

2.2 Tenzij anders aangegeven of overeengekomen, is deze overeenkomst geldig vanaf de betaling van de participant.

2.3 Voor inschrijvingen van een cursus/opleiding binnen 14 werkdagen behoort de participant de mogelijkheden en haalbaarheid te hebben nagevraagd bij AtSkool.

2.4 De overeenkomst, voorwaarden en condities zijn onderdeel van het Nederlands rechtssysteem. Geschillen worden voor het Nederlandse rechtssysteem behandeld en besloten.

Art. 3: Betaling

3.1 De participant betaalt een vergoeding van 35,- euro aan inschrijfkosten voor het vinden van een taalcursus. Bij studie of highschool wordt de aanbetaling 225,- euro. Wanneer de cursus niet doorgaat wordt het bedrag retour gestort op 35,- euro administratiekosten na. 

3.2 De betaling geschiedt voordat de bemiddeling begint. Als de betaling via een bank verloopt (ook PayPal) komen eventuele bankkosten voor rekening van de participant. Dat geldt voor alle kosten die gemaakt worden bij een bankoverschrijving naar AtSkool.

3.3 Alleen het nettobedrag van 35,- euro wordt bij taalscholen gezien als geldige betaling aan AtSkool. Alleen het bedrag van 225,- euro wordt gezien als aanbetaling van een highschool of studie. Bedragen hieronder worden niet gezien als een complete betaling en AtSkool begint dan ook nog niet met de bemiddeling.

3.4 De participant gaat akkoord met de communicatiemiddelen; rekeningen en automatische herinneringen via e-mail.

3.5 De kosten die AtSkool aan de participant in rekening brengt, zijn enkel de kosten voor de bemiddeling tussen participant en de derde partij. De derde partij wordt apart betaald door de participant. Zo ook de vlucht en de accommodatie.

3.6 Het is de verantwoordelijkheid van de participant dat hij/zij de rekening van zowel AtSkool als van de derde partij ontvangt. Dat de rekening als spam is binnengekomen en/of naar het onjuiste e-mailadres is gestuurd kan niet als excuus worden aangedragen voor het niet betalen van de rekening.

Art. 4: Totaalbedrag aan kosten

4.1 Het totale bedrag dat AtSkool in rekening brengt wordt omschreven in de offerte en factuur. 

4.2 Het bedrag benoemd in 4.1 bestaat uit de kosten voor een enkele participant

4.3 Het bedrag van 4.1 is het nettobedrag. Extra kosten van BTW worden nog verrekend. Het BTW-percentage is door de overheid vastgesteld op 21%.

4.4 De kosten voor de bemiddeling kunnen veranderen. AtSkool kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor prijswijzigingen, verkeerde prijspublicatie of andere prijzen die zijn gecommuniceerd.

4.5 Bijkomstige kosten die door de participant betaald moeten worden zijn o.a. de kosten voor het vliegticket, accommodatie, de cursus/opleiding zelf en verzekering. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van derde partijen, het land, de ticketprijzen, duur van verblijf, enz.

4.6 Participant zal de kosten die vernoemd zijn in 4.5 direct verrekenen met de desbetreffende partijen. Hierin speelt AtSkool geen enkele rol, behalve een adviserende wanneer de participant dat wenst. Atskool kan het bedrag voor de participant aan de derde partij betalen indien dat overeengekomen is. Dit is alleen mogelijk nadat die betaling van de participant ontvangen is op de rekening van AtSkool.

4.7 AtSkool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige/elke bijkomstige kosten van de participant zoals reiskosten, woon- en leefkosten met betrekking tot een studie of cursus in het buitenland. Noch kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de studie in verband met bijvoorbeeld studievertraging, of enig ander verband.

Artikel 5; Cursus/opleiding en extra services

5.1 Afhankelijk van de cursus/opleiding, zijn de dagen waarin de participant les krijgt van maandag tot en met zaterdag. De participant zal van tevoren worden ingelicht over de exacte tijden en dagen.

5.2 Er worden geen lessen gegeven tijdens officiële feestdagen. De derde partij besluit zelf of ze open/gesloten zijn tijdens feestdagen.

5.3 In geval dat de derde partij te weinig of te veel aanmeldingen heeft ontvangen voor de cursus/opleiding, zijn zij gerechtigd het programma of de lesduur/-omvang te wijzigen.

5.4 De derde partij heeft altijd het recht roosters aan te passen.

5.5 Cursusmaterialen, examenkosten, vliegveldtransfers en kosten voor extra activiteiten of excursies zijn niet inbegrepen bij de cursus/opleidingskosten tenzij anders vermeld.

5.6 De participant is verplicht zich te houden aan lokale regel- en wetgevingen.

5.7 Extra services die door de derde partij geboden worden zijn optioneel en kunnen verschillen per periode. Tevens zijn ze afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Art. 6: Documenten

6.1 De participant is verantwoordelijk voor de juiste documenten en verzekeringen die benodigd zijn voor het verblijf in het buitenland.

6.2 In het geval het visum geweigerd wordt gelden de voorwaarden en condities van de derde partij voor het verkrijgen van enige vergoeding of stornering van het betaalde bedrag. AtSkool kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van visumweigering en stort geen vergoeding of geld retour aan de participant.

Art. 7: Reisinformatie

7.1 De participant draagt zorg voor zijn/haar eigen vlucht en luchthaven transfer, tenzij anders vermeld in de voorwaarden en condities van de derde partij.

7.2 De participant is verantwoordelijk voor haar eigen reisschema en het op tijd aankomen voor de start van de cursus/opleiding. Evenals voor de terugvlucht.

7.3 De participant is verplicht zijn/haar vluchtgegevens door te geven aan AtSkool.

7.4 De participant is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van een juiste verzekering die de kosten voor ongelukken, ziekte, verlies en diefstal of enige/elke vorm van aansprakelijk in het land waar hij/zij verblijft tijdens de studie dekt.  

7.5 De participant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van zijn/haar eigen visum ten tijde van het verblijf.

Art. 8: Annuleren & wijzigingen vanuit de participant

8.1 Een annulering of wijziging kan alleen schriftelijk aangevraagd worden, met opgave van reden, door de participant.

8.2 In geval van annulering zullen de inschrijfkosten aan AtSkool niet teruggestort worden.

8.3 AtSkool draagt zorg voor de annulering bij de derde partij. Het hangt van de voorwaarden en condities van de derde partij af of de participant geld geretourneerd krijgt en hoeveel dat is.

8.4 De participant draagt zorg voor de annulering van zijn/haar eigen vlucht, verzekering, accommodatie, visum en alle andere eigen-geboekte activiteiten en toezeggingen.

8.5 Annuleringen en wijzigingen die buiten reguliere werktijden worden aangegeven, worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. (Reguliere tijden: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00.)

Art. 9: Annuleren & wijzigingen vanuit AtSkool

9.1 Onder serieuze omstandigheden heeft AtSkool het recht de overeenkomst te annuleren of te wijzigen.

9.2 De omstandigheden van 9.1 refereren naar de invloed van de cursus/opleiding of de uitvoering ervan.

9.3 Als AtSkool de overeenkomst annuleert of wijzigt zal dit gecommuniceerd worden naar de participant met een duidelijke opgaaf van reden.

9.4 In geval van annulering of wijziging vanuit AtSkool, probeert Atskool altijd een gelijkwaardig alternatief te bieden. Als dit aanbod niet wordt geaccepteerd door de participant zal AtSkool het betaalde bedrag retourneren.

Art. 10: Annulering & wijzigingen vanuit derde partij

10.1 AtSkool kan niet verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor annulering en of wijziging die voortkomen vanuit een derde partij.

Art. 11: Aansprakelijkheid AtSkool

11.1 AtSkool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor acties of nalatigheid van de diensten van derde partijen. Hierin gelden ook services van vliegtuigmaatschappijen, huisvesting, verzekeringen enz.

11.2 Klachten over de diensten/services die geleverd worden door derde partijen dienen eerst aangegeven worden bij deze partijen. Als de derde partij geen oplossing biedt of gehoor geeft aan deze klachten, dient de participant contact op te nemen met AtSkool. AtSkool zal op haar beurt contact opnemen met de betreffende partij om tot een oplossing te komen voor de participant. AtSkool kan niet aansprakelijk gesteld worden over klachten en oplossingen van derde partijen, gezien AtSkool alleen de functie dient van bemiddelaar.

11.3 AtSkool is niet aansprakelijk voor typ- of drukfouten op de website of in andere gepubliceerde artikelen door derden.

11.4 AtSkool is in de veronderstelling dat er geen fouten of onjuistheden op de website of in gepubliceerde artikelen vermeld worden. AtSkool kan niet verantwoordelijk gehouden worden indien er toch (technische) fouten vermeld staan.

Art. 12: Aansprakelijk van de participant

12.1 De participant is verantwoordelijk voor veroorzaakte schade door ongepast gedrag.

12.2 Bij hinderlijk gedrag van de participant, die daarmee op welke wijze dan ook problemen veroorzaakt, kan de cursus/opleiding van de participant stopgezet worden. Dit zal in overleg gaan met AtSkool en de derde partij. De kosten van de beëindiging van de cursus door zulk soort gedrag, kunnen niet verhaald worden bij AtSkool of bij de derde partij. Ook andere kosten die dit met zich meebrengt zijn voor de participant zelf.

12.3 Als de participant te laat of niet op komt dagen op de cursus/opleiding, kan de participant geschorst worden van de opleiding. Vergoedingen hiervan kunnen niet gecompenseerd worden door AtSkool of de derde partij.

12.4 Participanten zijn zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste verzekering die door de derde partij en het land van verblijf wordt verplicht. Noch AtSkool, noch de derde partij kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Art. 13; Verantwoordelijkheid

13.1 Verantwoordelijkheid om te reizen: De participant gaat akkoord, begrijpt en heeft kennis genomen dat alleen hij/zij verantwoordelijkheid draagt voor het zelf boeken en betalen van zijn/haar reis van thuis tot aankomst bij eindpunt. Het is de verantwoordelijkheid van de participant om alle benodigde papieren en documenten mee te hebben tijdens de reis. De participant gaat ermee akkoord dat AtSkool niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de benodigde documenten van de participant. De participant gaat akkoord dat AtSkool op generlei wijze verantwoordelijk gehouden kan worden over kosten die gemaakt worden buiten de bemiddeling om. Inclusief annuleringen of wijzingen in welke vorm dan ook.

13.2 De participant is ten allen tijden verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en gezondheid. De participant houdt er rekening mee dat hij/zij tijdens zijn/haar gehele verblijf akkoord gaat met de wet- en regelgeving van het land, haar inwoners in haar waarde laat en respectvol zal behandelen. In geval van onbehoorlijk gedrag kan AtSkool geleden schade verhalen op de participant en wordt eventuele schade die verhaald wordt op AtSkool door derde partijen weer verhaald op de participant.

Art. 14; Vrijwaring / afstand doen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

14.1 De participant verklaart, begrijpt en heeft tot zich genomen dat reizen naar, tijdelijk wonen in en naar school gaan in een ander vreemd land (persoonlijke) voorziene en onvoorziene risico’s, gevaren en ongemakken met zich mee kan brengen op elk niveau van veiligheid. Als je in zee gaat met AtSkool verklaar je dat je AtSkool en derde partijen, permanent en onherroepelijk vrijwaart en vrijpleit van elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van elk lichamelijk, persoonlijk letsel en emotionele schade, van aandoeningen, ziekte, overlijden en schade aan (persoonlijk) bezit die resulteren aan het verblijf in het buitenland of erna.

14.2 De participant verklaart, compleet, permanent en onherroepelijk AtSkool en derde partijen (inclusief opvolgers, partners, managers, participanten, leden, werknemers, representatieve, coördinatoren, vrijwilligers, gastgezinnen of andere personen, partijen, organisaties, of samenwerkende partners van AtSkool of derde partijen – gezamenlijk genoemd ‘vrij gewaarde partijen’) niet aan te klagen met betrekking tot onderstaande gebeurtenissen en acties. Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, claims, eisen, verlies, kosten, oorzaken van verlies of schade, persoonlijk letsel of schade, emotionele schade, aandoeningen, ziekte, overlijden of elke andere lichamelijke of andere geleden schade en uitgaves die betrekking hebben tot deze schade die door welke/elke aard van oorzaak zijn ontstaan, bij het participeren aan welke activiteit dan ook, of op (gesponsord) evenement die door vrij gewaarde partijen is georganiseerd, gepromoot, of op andere wijze te maken heeft met evenementen en of activiteiten al dan niet georganiseerd door AtSkool of een van de andere vrij gewaarde partijen of andere geassocieerde partijen die geaffilieerd zijn aan Atskool of een van de andere vrij gewaarde partijen.

14.3 De participant gaat akkoord met, begrijpt en heeft kennisgenomen van het feit dat AtSkool geen enkele verantwoording, verplichting of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de verzekering van de participant of andere participanten. Dit geldt voor alle verzekering, zoals zorg, schade, diefstal en verlies, enz. AtSkool adviseert ten strengste de verzekering goed en gedurende de gehele periode van de buitenland-ervaring op orde te hebben. De participant verklaard hierbij ook op de hoogte te zijn van zijn/haar verzekering en de huidige situatie waarin de participant verkeerd en alleen de participant kan verantwoordelijk gehouden worden voor de benodigde verzekering.

14.4 De participant vrijwaart de vrij gewaarde partijen permanent en onherroepelijk alle claims van elke aard die kunnen of zijn ontstaan m.b.t. eerste hulp of andere medische verzorging tijdens het verblijf in het buitenland.

14.5 Als een juridische rechtsspraak oordeelt dat AtSkool verantwoordelijk is voor een bepaalde opgelopen schade of claim, zal deze verantwoordelijkheid enkel gelimiteerd worden aan direct geleden schade.

15; Schadevergoeding

De participant gaat akkoord eventuele geëiste schadevergoedingen geheel op zich te nemen en AtSkool buiten elke claim, eis, verlies, actie als gevolg, kosten, onkosten, fees en schade te houden die in verband staan met:

a: Contractbreuk door de participant en onzorgvuldig omgaan met de voorwaarden en condities van AtSkool of;

b: Elke schade, verlies, persoonlijke letsel/verwonding, schade aan eigendommen, boetes, assessments, fees of andere kosten die veroorzaakt zijn door daden, acties en/of nalatigheid van de participant of;

c: Enige contractuele claim of procedure die AtSkool tegen zich krijgt als resultaat van een actie/daad of nalatigheid/verzuim van de participant.

Participant gaat akkoord schadeclaims die Atskool krijgt door nalatigheid, acties of daden veroorzaakt door de participant te vergoeden aan AtSkool.

Art. 16; Specifieke voorwaarden gerelateerd aan studieprogramma’s

16.1 De procedures die AtSkool biedt zijn voor elke participant een persoonlijk proces. Daarom zit er veel tijd en moeite in om de juiste educatie aan te bieden per participant. Als de participant besluit om de procedure stop te zetten ten tijde van het proces is AtSkool gemachtigd de inschrijfkosten te houden voor de uren die zij gemaakt heeft voor de participant.

16.2 AtSkool heeft informatie nodig van de participant. Als de door de participant gegeven informatie aan AtSkool incorrect of onjuist is, kan AtSkool niet verantwoordelijk gehouden worden voor een minder goede service. Wij kunnen in dit geval ook niet de service garanderen die wij normaliter bieden. In dit geval zal AtSkool het inschrijfgeld niet retourneren aan de participant.